06 10490202

The Iona Community and the Dutch connection

Iona Abbey

De documentaire ‘A taste of Iona’ (DVD) is gemaakt in opdracht van de Ionagroep Nederland.

De film begint bij het Keltisch kruis van De Bilt, en laat zien dat de vroegste connectie van het Keltisch christendom en de Lage Landen in het contact met de Iona Community een levendig vervolg kreeg. Quirine Lodder pelgrimeert vervolgens naar locaties in Glasgow (de bakermat van de Community) en Iona, een van de Binnen- Hebriden eilanden, en laat mee beleven wat ‘Iona’ en de Community voor haar betekent. Interviews met Peter Millar, Pat Bennett en John Bell geven de essenties van deze spiritualiteit weer. Deze vormen van verbondenheid tussen gelovigen onderling zijn juist nu een teken dat de ‘Brexit’ hier geen invloed op heeft!

In het tweede, Nederlandse, deel van de film wordt een beeld gegeven van de activiteiten van de Nederlandse Iona Groep, en wat voor impact deze betrokkenheid op het leven van haar Nederlandse leden en vrienden heeft.

St Martins Cross

De lengte van de film is ongeveer 45 minuten, de film is Engels ondertiteld waardoor de film voor een brede groep van geïnteresseerden in verschillende Europese landen de nodige informatie biedt. Alle muziek in de film is afkomstig van producties van de Wild Goose Resourcegroup, de werkgroep voor liturgie en viering van de Iona Community.

Quirine Lodder (presentatie), Teun Kruijswijk Jansen (presentatie en regie) en Wieger Siebenga (SBG-projects: techniek, fotografie en productie) zorgden voor de inhoud.

De verkoop van de film op DVD (€ 15,-) wordt in Nederland verzorgd door Stichting Docete in Houten.