06 10490202

Een praktisch en oecumenisch antwoord op armoede en werkloosheid

Na haar oprichting in 1938 ontwikkelt de Gemeenschap van Iona zich tot een praktisch en oecumenisch antwoord op de armoede en werkloosheid in de jaren 1930 van Glasgow en omgeving. Het streven naar economische rechtvaardigheid en integratie van de armsten en meest kwetsbaren, is nog steeds een van de pijlers van de hedendaagse Iona Community. 

Hoe het op Iona begon

De Schotse dominee George MacLeod, oprichter van de Keltisch-christelijk spirituele gemeenschap van Iona, wil de ruïnes van Benedictijnenabdij op Iona wederopbouwen. In 1938 brengt hij jonge predikanten in opleiding en werklozen ambachtslieden samen om deze taak uit te voeren. Dankzij de onderlinge samenwerking ontdekken ze een gemeenschappelijk leven. De Keltisch-christelijke spiritualiteit wordt zo nieuw leven in geblazen.

De mannen en vrouwen van de Iona Community

De gemeenschapszin die tijdens de wederopbouw van de abdij ontstaat, groeit door de jaren heen uit tot de Iona Community, een oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen:

  • Met verschillende sociale achtergronden en verschillende christelijke tradities.
  • Die het evangelie van Jezus van Nazareth willen volgen, ook als dat evangelie hen in het onbekende voert.
  • Die zich willen verbinden met alle mensen van goede wil over de hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
  • Die ervan overtuigd zijn dat hun ideaal van een iedereen insluitende gemeenschap ook tot uitdrukking moet komen in de gemeenschap waarin zij dagelijks leven.

De leefregel van de Iona Community

De huidige Iona Community deelt de gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, wederzijds verantwoording van de besteding van tijd en geld, onderlinge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede.

De leefregel in de praktijk

De leefregel van de Iona Community komt in de praktijk tot uiting met pastoraat en zorg in arme gemeenschappen van heel Groot-Brittannië en over de hele wereld. Belangenbehartiging voor rechtvaardige handel, steun voor vluchtelingen en asielzoekers, en begeleiding van de meest kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren op het vasteland van Schotland en in centra op de west-Schotse eilanden.

‘Samen en apart volgen we het licht dat we hebben en bidden we voor meer licht.’

Momenteel kent de Iona Community 265 leden, 1500 geassocieerde leden en 2000 vrienden over de hele wereld.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.