06 10490202

Iona is de bakermat van de Keltisch-christelijke spiritualiteit

Het eiland Iona, gelegen aan de westkust van Schotland, is een bijzondere en mystieke plek. Niet alleen wisselen wind, zon, wolken en regen elkaar sneller af dan waar ook in Europa.

Oorsprong van het Keltisch-christelijke spiritualiteit

De Keltisch-christelijke spiritualiteit heeft haar oorsprong in 563 na Christus. In dat jaar landt de Ierse monnik Columba met 12 volgelingen op het zuidelijke strand van Iona. Zij bouwen een klooster dat vrij snel de spil wordt van de verbreiding van het christelijk geloof in Schotland en Noord-Engeland. Het geloof kenmerkt zich door Keltische invloeden, vandaar de naam Keltisch-christelijke spiritualiteit.

Kenmerken van het Keltisch-christelijke leven

Het Keltisch-christelijke spirituele leven wordt door theoloog, academicus en schrijver Ian Bradley samengevat in 3 woorden: presence, poetry en pilgrimage.

Tijdelijke teloorgang van het Keltisch-christelijke spiritualiteit

In de 9e eeuw maken de regelmatige invallen van de Vikingen een einde aan het bloeiende religieuze leven op Iona. Het Keltisch-christelijke spirituele leven houdt echter stand. Totdat in 1203 de Benedictijnen naar Iona komen en de Keltische aspecten van het geloof naar de achtergrond verdwijnen. Tijdens de reformatie in de 16de eeuw komt het kloosterleven tot stilstand en raakt de abdij op Iona langzaam in verval.

Vindt u dit interessant en wilt u meer weten? Klik dan op de contact button.

Contact