06 10490202

Over het eiland Iona

Het eiland Iona, gelegen aan de westkust van Schotland, is een bijzondere en mystieke plek. Niet alleen wisselen wind, zon, wolken en regen elkaar sneller af dan waar ook in Europa. Iona is de bakermat van de Keltisch-christelijke spiritualiteit. 

Oorsprong van het Keltisch-christelijke spiritualiteit

Het Keltisch-christelijke spiritualiteit heeft haar oorsprong in 563 na Christus. In dat jaar landt de Ierse monnik Columba met 12 volgelingen op het zuidelijke strand van Iona. Zij bouwen een klooster dat vrij snel de spil wordt van de verbreiding van het christelijk geloof in Schotland en Noord-Engeland. Het geloof kenmerkt zich door Keltische invloeden, vandaar de naam Keltisch-christelijke spiritualiteit en geen Keltisch christendom. 

Kenmerken van het Keltisch-christelijke spiritualiteit

Het Keltisch-christelijk spirituele wordt door theoloog, academicus en schrijver Ian Bradley samengevat in 3 woorden: Presence, Poetry en Pilgrimage.

 

Tijdelijke teloorgang van het Keltisch-christelijke spiritualiteit

In de 9e eeuw maken de regelmatige invallen van de Vikingen een einde aan het bloeiende religieuze leven op Iona. De Keltische-christelijke spiritualiteit  houdt echter stand. Totdat in 1203 de Benedictijnen naar Iona komen en de Keltische aspecten van het geloof naar de achtergrond verdwijnen. Tijdens de reformatie in de 16de eeuw komt het kloosterleven tot stilstand en raakt de abdij op Iona langzaam in verval.

Herleving van het Keltisch-christelijke spiritualiteit

In 1938 neemt de Schotse dominee George MacLeod de taak op zich de oude abdij op Iona te restaureren. Hij ziet de restauratie als een unieke kans om arbeiders, theologiestudenten en vrijwilligers in gemeenschap te leren leven. Hij hoopt dat zo de scheiding tussen gebed en politiek, geloven en alledaags leven, doorbroken kan worden. De gerestaureerde abdij wordt een zichtbaar teken voor de kerk en de wereld, waarin de 3 elementen van de Keltisch-christelijke spiritualiteit, presence, poetry en pilgrimage en het doen en laten van de gemeenschap, weer een plaats krijgen.

Neem gerust contact met ons op!