Het verhaal van Iona is onlosmakelijk verbonden met George MacLeod

George Fielden MacLeod
Het verhaal van de Iona Community is onlosmakelijk verbonden met één man, namelijk George Fielden MacLeod. Hij werd geboren op 17 juni 1895, te Glasgow, als zoon van Edith Fielden en Sir John MacLeod. Zijn vader was een succesvol accountant en later parlementslid in Schotland.
In 1913 vertrok hij naar Oxford om daar aan het Oriel College rechten te gaan studeren.

 

 

 

 

 

The Great War                                                                                                                         
Toen een jaar later de Eerste Wereldoorlog uitbrak keerde hij naar Schotland terug om zich vanuit een sterk plichtsgev
oel te melden bij het leger, namelijk: Argyll and Sutherland Highlanders. MacLeod ontving twee onderscheidingen voor zijn optreden tijdens deze oorlog: de ‘Military Cross’ en de ‘Croix de Guerre avec palmes pour courage’.

Studie theologie
Zijn ervaringen in het leger overtuigden MacLeod ervan dat hij niet door moest gaan met zijn rechtenstudie maar predikant moest worden. Hij meldde zich in september 1919 bij de Universiteit van Edinburgh voor een tweejarige theologiestudie. Al tijdens zijn studie toonde hij een bijzondere interesse in het werk met jongeren in achterstandswijken. Na een periode in Canada, keerde MacLeod op 3 oktober 1922 terug naar Schotland om daar als assistent in de High Kirk of St Giles in Edinburgh aan de slag te gaan, een prestigieuze positie voor een jonge theoloog. Hier kreeg hij te maken met grote verschillen tussen de rijke bovenlaag van de bevolking en de schrijnende armoede in de volksbuurten.

        

  .   

Kerkelijke carrière op het spel
In 1938 nam George MacLeod het besluit zich aan een groot experiment te wagen. Hij legde aan de Iona Cathedral Trustees zijn plan voor om met een groep werkloze ambachtslieden en een even grote groep predikanten-in-opleiding de ruïnes op Iona te restaureren. Voor hemzelf was dit een ingrijpende beslissing, waarmee hij zijn financiële zekerheid verloor en zijn kerkelijke carrière op het spel zette. Hij zegde toe zich voor tenminste vijf jaar aan dit project te verbinden zonder financiële vergoeding.

Kerk in actie
Dit alles kwam voort uit zijn overtuiging dat de kerk actie moest ondernemen om iets te kunnen betekenen in relatie tot de sociale vraagstukken uit die tijd. Hij was van mening dat afgestudeerde theologen in de eerste twee of drie jaar van hun predikantschap extra training moesten krijgen voor het werk in de vaak erbarmelijke omstandigheden van de industriesteden. De eerste zes maanden zouden zij op Iona doorbrengen, om vervolgens, nog steeds als lid van de gemeenschap, enige jaren hun vaardigheden in de achterstandswijken in praktijk te brengen. Het trainen van predikanten van de Church of Scotland voor werk in het nieuwe geürbaniseerde Schotland was het oorspronkelijke doel van de Iona Community en daarmee stond het lidmaatschap in die tijd automatisch alleen open voor mannen. Het duurde nog tot 1969 voordat de eerste vrouw toestemming kreeg volledig lid te worden.

      

Neem gerust contact met ons op!

Contact