Iona van 1203 tot aan de reformatie

De Benedictijnse invloed
In 1203 werd de Benedictijnse orde gevraagd (de overlevering geeft aan door de Noorse koning) om naar Iona te komen en daar een nieuwe gemeenschap te stichten op de plek waar Columba ooit zijn kloostergemeenschap had gesticht. Een stabiele en georganiseerde gemeenschap had een stabiel gebouw nodig en dus werd er een nieuw klooster gebouwd van steen. De gemeenschap was gefocust op werken en vieren, minder op zending. Verlossing was er dus ook niet mogelijk buiten de muren van het klooster. De Benedictijner periode duurde tot ongeveer het midden van de 15e eeuw. ‘Het was een leven van eenvoud, vaak van ontberingen en zware arbeid, maar ook een leven dat gekenmerkt werd door intensief gebed en discipline’.

Invloed van de reformatie
Tijdens de Reformatie werden de monniken gedwongen Iona te verlaten. De abdij raakte in verval, door ouderdom en verwaarlozing. In 1828 werd Iona officieel ondergebracht bij de Church of Scotland en in 1899 werd de abdij aan de Church of Scotland Trustees overgedragen. De kerk werd opgeknapt, maar de overige gebouwen van het complex bleven ruïnes.

Contact