Common Concerns

ALGEMENE BEZWAREN

Leden van de Iona-gemeenschap zijn toegewijd aan het leven volgens het christelijk geloof op het gebied van sociale rechtvaardigheid en vrede.

Wij reflecteren en handelen lokaal, nationaal en internationaal in het politieke leven en het leven van onze kerken en geloofsgemeenschappen.

Leden en geassocieerde leden (inclusief leden van de jongerengroep) komen samen om te bidden, te reflecteren en elkaar te ondersteunen via de onderstaande Common Concern Networks (CCN’s).

Als u lid wilt worden van een of meer van deze CCN’s, bezoekt u onze lidmaatschapspagina om te zien of het geassocieerd lidmaatschap van de Iona-gemeenschap iets voor u is. Zodra u lid bent geworden als geassocieerd lid, hebt u volledige toegang tot alle CCN’s.

MILIEU

De Milieu-CCN is een internationale groep met brede interesses en ervaringen op het gebied van geloof en milieu.

Leden van deze CCN, geïnspireerd door de Iona Community Rule, handelen in solidariteit met slachtoffers van milieuonrecht, ondersteunen structurele veranderingen in onze eigen landen om het verbruik van hulpbronnen te verminderen, en hernieuwen de gemeenschap met de hele schepping. In dit alles zijn netwerkleden toegewijd aan het tonen van barmhartigheid, het nastreven van rechtvaardigheid en het nederig wandelen.

 Leden van de Milieu-CCN hebben een Rosebank Oil Field Briefing voorbereid waarin wordt opgeroepen tot annulering van dit geplande olieveld.

Lees de reactie van de Milieu-CCN op de klimaatveranderinggesprekken, COP28, die in december 2023 in Dubai plaatsvonden.

ARMOEDE EN ONGELIJKHEID

 De leden van het Poverty and Inequality Common Concern Network zijn gepassioneerd over de inzet van de Iona-gemeenschap om rechtvaardige sociale, politieke en economische structuren in het VK en wereldwijd te bevorderen. We komen eens per maand samen om informatie te delen over armoede- en ongelijkheidskwesties. En we inspireren elkaar, en de bredere gemeenschap, om te campagne voeren en actie te ondernemen.

MIGRATIE EN VLUCHTELINGEN

 De Migration and Refugees CCN staat open voor iedereen die zich zorgen maakt over kwesties met betrekking tot migratie, en met name gedwongen migratie.

 Onze leden richten zich op de opvang van vluchtelingen in heel Europa en het VK. Maar we verwelkomen leden met andere interesses op dit gebied. Sommigen van ons werken met of namens vluchtelingen, terwijl anderen zich meer richten op het delen en communiceren van deze zorg binnen de bredere Iona-gemeenschap.

 UITDAGING TEGEN RACISME

 De Challenging Racism CCN is gepassioneerd over projecten die pleiten voor raciale rechtvaardigheid in kerken en de bredere samenleving.

We proberen de kwestie van witte privileges aan te pakken en strategieën te ontwikkelen om racisme in de samenleving en grote instellingen uit te dagen. We erkennen de schande van de erfenis van slavernij en zijn dankbaar voor het werk dat de Iona Cathedral Trust heeft gedaan om het verhaal van de connectie tussen historische slavernij en Iona Abbey openbaar te maken.

Deze CCN ondersteunt leden en geassocieerde leden van de Iona-gemeenschap die racisme in hun leven en werk aanvechten, en plaatsen vinden waar racisme niet is uitgedaagd en verborgen of onbewuste vooroordelen blootleggen. Tijdens hun jaarlijkse algemene vergadering op 8 juni 2024 hernieuwden leden van de Iona-gemeenschap hun inzet om alle vormen van racisme en onderdrukkende praktijken aan te vechten, inclusief de ontwikkeling van hun gelijkheids-, diversiteits- en inclusiestrategie en trainingsmogelijkheden.

ISRAËL/PALESTINA

 De Iona-gemeenschap heeft een sterke en langdurige inzet, door middel van gebed, protest en de actieve betrokkenheid van vele leden, om vrede en rechtvaardigheid voor iedereen in Israël/Palestina na te streven.

 De Israel/Palestine CCN bidt samen, deelt updates over ontwikkelingen en campagnes, leidt af en toe evenementen en biedt ondersteuning aan degenen die willen handelen op basis van de publieke standpuntverklaring van Israël/Palestina. We zijn sterk verbonden met Sabeel Kairos.

 We geloven in het nastreven van een rechtvaardige en vreedzame regeling die in het belang is van zowel Israël als de Palestijnen en die de door God gegeven waardigheid van elke persoon in de regio eer aandoet.

 Veel van onze leden hebben als ‘begeleiders’ opgetreden via het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestina en Israël.

 U vindt gebeden voor Israël/Palestina in onze nieuwsrubriek. De Iona-gemeenschap heeft de onderstaande brieven ondertekend, samen met de volgende organisaties en andere kerkelijke/geloofsleiders, waarin wordt opgeroepen tot een einde aan het geweld:

 Christian Aid – oproep tot vrede (november 2023)

Christian Aid – onmiddellijk staakt-het-vuren (december 2023)

Network of Christian Peace Organisations

INTERRELIGIEUZE RELATIES

 De interreligieuze relaties CCN zal een ruimte bieden voor het cultiveren van openheid, respect en vertrouwen terwijl we vragen en kwesties met betrekking tot geloof en overtuiging verkennen. We zullen manieren verkennen om mensen en groepen van verschillende geloven en overtuigingen te betrekken en te beluisteren, terwijl we samen streven naar rechtvaardigheid en vrede in onze samenlevingen.

Wanneer we op de 7e dag van de maand bidden voor mensen van alle geloven en overtuigingen, erkennen we dat dezelfde geest aan het werk is in verschillende geloofsgemeenschappen, evenals in onze eigen gemeenschap. Hoe kunnen wij als gemeenschap en als individuen een belangrijke bijdrage leveren aan positieve interreligieuze relaties en daarmee aan een vreedzamere samenleving?

 De volgende woorden van de overleden Zuid-Afrikaanse missioloog David Bosch geven de geest weer waarin deze groep hoopt te opereren:

“De Geest van God werkt voortdurend op manieren die het menselijk begrip te boven gaan. We nemen God niet mee naar anderen. God begeleidt ons en komt ook naar ons toe… We zijn niet de ‘hebbenden’ tegenover de ‘niet-hebbenden’. We zijn allemaal ontvangers van dezelfde barmhartigheid. Daarom benaderen we aanhangers van andere geloven eerbiedig, met het besef dat de plaats die we naderen heilige grond is.”

 LGBTQ+

 Het LGBTQ+ Common Concern Network stelt ons in staat om elkaar, onze gemeenschap en de wereld te bemoedigen, informeren en uitdagen met betrekking tot rechtvaardigheid en vrede, heelheid en verzoening, voor degenen die zich identificeren als lesbisch, homo, bi, trans, vragend en alle anderen die zich identificeren met de LGBTQ+ paraplu.

 We besteden tijd aan het leren over onderwerpen die relevant zijn voor LGBTQ+ sociale rechtvaardigheid van leden en uitgenodigde sprekers, delen nieuws en ondersteunen elkaar.

 De Iona-gemeenschap bevestigt deze verklaring van Inclusive Church.

 U vindt een reeks bronnen die het werk van de LGBTQ+ CCN ondersteunen op www.ionabooks.com. Dit omvat een link naar onze nieuwste publicatie, Grace like Glitter.

 Als u geïnteresseerd bent in LGBTQ+ sociale rechtvaardigheid, sluit u dan bij ons aan. We kijken ernaar uit om van u te horen zodat we samen verder kunnen gaan.

 Mogen we nieuwe manieren vinden om de levens van iedereen te raken.

 VREDESSTICHTING

 De Iona-gemeenschap heeft een langdurige toewijding aan pacifisme, campagne voeren en actie voor vrede en vredesopbouw.

 We zijn ook diep betrokken bij verzoeningswerk. We komen regelmatig samen om onszelf te informeren en onderwijzen, ons begrip van deze sociale rechtvaardigheidskwesties te verdiepen en elkaar aan te moedigen en uit te dagen in onze inzet. We zijn ook betrokken bij campagnes en acties voor vrede.

 We werken nauw samen met partners zoals XR Peace, Reconcilers Together en Spirituality of Conflict.

 GELOOF & SPIRITUALITEIT

 Onze ervaring van samen aanbidden transformeert ons begrip van hoe we ons verhouden tot God, de wereld en elkaar – door middel van gebedspraktijken, door nieuwe manieren van schriftlezing en door radicale gastvrijheid.

 Vanaf het begin van ons leven is de vernieuwing van aanbidding een van onze kernpunten geweest.

 Dit netwerk richt zich op vijf pijlers:

 Het verkennen van spiritualiteit: Wat dit betekent en hoe we het doen.

Het verdiepen van geloof: Praktijken, tradities en onze ervaring.

Geloofspraat: Hoe praten we over geloof of verkennen we twijfel in onze moderne context?

Geloof in actie: Hoe is spiritualiteit actief en contemplatief?

Aan de rand staan: Je misplaatst voelen in het huidige spirituele landschap.

Jezus zei: “Elke schriftgeleerde die voor het koninkrijk van de hemel is opgeleid, is als de heer van een huis die uit zijn schat tevoorschijn haalt wat nieuw en wat oud is.” – Matteüs 13:52