06 10490202


De Kelitisch-christelijke spiritualiteit samengevat in drie woorden

Keltisch-christelijke spiritualiteit wordt door theoloog, academicus en schrijver Ian Bradley samengevat in 3 woorden: presence, poetry en pelgrimage.

Precence
Presence staat voor het intense besef van de Keltische christenen dat de Ene in alle dingen aanwezig is. De hele kosmos wordt beschouwd als openbaring van de goedheid en de creativiteit van de Ene. Zo worden alle activiteiten van het gewone leven verbonden met de aanwezigheid van de Ene.

Poetry
Poetry staat voor de prachtige gebeden en liederen die de oorspronkelijke Keltische christenen gebruikten om de presence van God in alle dingen te eren.

Zegen voor mij, o Eeuwige,
elk ding dat mijn oog ziet.
Zegen voor mij, o Eeuwige,
Elk geluid dat mijn oor hoort.
Zegen voor mij, o Eeuwige,
Elke geur die naar mijn neus gaat,
Zegen voor mij, o Eeuwige,
Elke smaak die naar mijn lippen gaat,
Elke noot die naar mijn lied gaat.

Uit boek ‘Het Keltisch Visioen’ van Alexander Carmichael

Pelgrimage
Pelgrimage staat voor het besef van de Keltische christenen dat mensen geen blijvende plek hebben op aarde, maar als pelgrim steeds op weg zijn om aan het einde thuis te komen bij de Ene.

Leest u ook:

On the fringe
Geschiedenis van George MacLeod
De heilige Columba

Neemt u gerust contact met ons op!

Contact