06 10490202

Onderlinge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede

The Iona Community is een gemeenschap van mannen en vrouwen die door de jaren heen uitgegroeid is tot een oecumenische gemeenschap van gelijkheid.

Heelheid van de schepping

• Zich willen verbinden, onderling en met alle mensen van goede wil over de hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

• Ervan overtuigd zijn dat hun ideaal van een inclusieve (iedereen insluitende) gemeenschap ook tot uitdrukking moet komen in de gemeenschap van alledag waarin zij leven. Ook wanneer dit naar het onbekende voert.

Vandaag de dag

Vandaag de dag wordt dit uitgedrukt in velerlei opzicht; via pastoraat en zorg in arme gemeenschappen van heel Groot-Brittannië en over de hele wereld, in de belangenbehartiging voor rechtvaardige handel, steun voor vluchtelingen en asielzoekers, en in het werken met de meest kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren op het vasteland en in onze centra van het Schotland.

Gemeenschappelijke leefregel

Daarom delen ze samen een gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, wederzijds verantwoording afleggen van de besteding van tijd en geld, onderlinge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede.

Staf van de Iona Community

Samen met de staf is de Iona Community verantwoordelijk voor drie gemeenschapscentra op Iona en Mull, het kantoor in Glasgow, het jongerenwerk en de liturgievernieuwing via het werk van de Wild Goose Resource Group.

Community leden

Momenteel kent de Community 265 leden, overwegend in Groot-Brittannië, 1500 geassocieerde leden en 2000 vrienden over de hele wereld.

Samen en apart ‘volgen we het licht dat we hebben en bidden voor meer licht’.

Wilt u meer informatie over The Iona Community? Klik dan op onderstaande link.

MOEDERORGANISATIE IONA

Of neem contact op met ons.

CONTACT