Permanente Educatie

Een leven lang leren

Voor predikanten en kerkelijk werkers is er een vijfjaarlijks systeem van mentoraat, nascholing en begeleiding: de permanente educatie (PE).